ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 مشاوره خرید

سوالات پیش از خرید و دریافت مشاوره در حین خرید

 فروش و مالی

پیگیری سفارش، تغییر در سرویس، مسائل مالی و کلیه موارد مرتبط

 پشتیبانی فنی

سوالات و اشکالات فنی در رابطه با خدمات تهیه شده

 روابط عمومی

دریافت و پیگیری شکایات، پیشنهادات و انتقادات

Powered by WHMCompleteSolution